USN – Stablecoin đầu tiên ra mắt trên NEAR Protocol

USN – Stablecoin đầu tiên ra mắt trên NEAR Protocol

Near (NEAR)
04/05/2022 by Bé Ngoan
666
USN ra mắt DeCentral Bank thông báo ra mắt stablecoin bán thuật toán đầu tiên của mình: USN. USN là stablecoin gốc NEAR được chốt giá mềm(soft-pegged) với Đô la Mỹ, hỗ trợ bởi Reserve Fund bao gồm NEAR, cùng với USDT ban đầu. Cơ chế ổn định cốt lõi của USN bao gồm khả năng tự ổn
z3388018041391_754cf530d71bcbc4db0214199477f2c4

USN ra mắt

DeCentral Bank thông báo ra mắt stablecoin bán thuật toán đầu tiên của mình: USN. USN là stablecoin gốc NEAR được chốt giá mềm(soft-pegged) với Đô la Mỹ, hỗ trợ bởi Reserve Fund bao gồm NEAR, cùng với USDT ban đầu. Cơ chế ổn định cốt lõi của USN bao gồm khả năng tự ổn định giá trên chuỗi và Reserve Fund dựa trên nguyên tắc Bảng tiền tệ.

Kết hợp với tiềm năng tăng trưởng của $USTvà khả năng giữ giá tuyệt vời của FRAX, USN được định vị là một trong những cách hiệu quả nhất để tăng tốc tính thanh khoản trong hệ sinh thái NEAR, cũng như tăng thêm tiện ích của token NEAR.

Cách USN hoạt động thời gian đầu

USN với Đô la Mỹ được cân bằng thông qua khả năng tự chênh lệch giá trên chuỗi(on-chain arbitrage) và khả năng tự cân bằng từ Reserved Fund. USN duy trì giá chốt(peg) của mình thông qua hợp đồng thông minh cho phép trao đổi NEAR <> USN không bị trượt giá cùng mức hoa hồng thấp.

Ngay khi USN mất peg, các bên kinh doanh chênh lệch giá sẽ khai thác chênh lệch giá giữa hợp đồng thông minh trên chuỗi và các sàn giao dịch cho đến khi USN quay trở lại mức peg của nó. Ban đầu, USN sẽ được thế chấp kép bằng cả NEAR và USDT, giai đoạn sau đó được tổng hợp trên Ref Finance’s Stableswap và các CEX khác để đảm bảo peg của USN với đô la trên thị trường mở.

NEAR được sử dụng để tạo ra USN sẽ được chuyển vào Reserved Fund, được tự động cân bằng để duy trì tỷ lệ luôn lớn hơn 100%. Thiết kế ổn định của USN có nghĩa là trong trường hợp xấu nhất, Decentral Bank có thể mua lại toàn bộ số USN đã từng phát hành.

Bắt đầu từ hôm nay (ngày 25 tháng 4), người dùng có thể tạo USN bằng cách truy cập ví web NEAR: https://wallet.near.org. Ngoài ra, người dùng cũng có thể hoán đổi giữa USN và USDT trên Ref Finance. Trong giai đoạn ban đầu, Decentral Bank sẽ nhận được khoản tài trợ cho pool USN <> USDT trên Ref Finance.

Với quyết định tiếp theo của DAO về việc đóng góp NEAR của Quỹ dự trữ, USN sẽ được tích hợp với các giao thức DeFi trên NEAR và Aurora để mang lại nhiều cơ hội lợi nhuận. Người dùng cũng có thể mong đợi USN sẽ được tích hợp trên các sàn tập trung và các blockchain khác trong tương lai GẦN.

Sau khi phát triển đủ mạnh, USN cũng có thể được tích hợp ở cấp độ giao thức như một tài sản gốc trên NEAR, sẽ được sử dụng để thanh toán phí lưu trữ và phí gas.

Thông tin về USN mà bạn nên biết

USN là gì?

USN là một stablecoin gốc NEAR được giữ giá mềm ( soft-pegged ) với USD, được hỗ trợ bởi Reserve Fund (Quỹ dự trữ) bao gồm NEAR và USDT.

Cơ chế ổn định cốt lõi của USN bao gồm khả năng tự ổn định giá trên chuỗi và Reserve Fund dựa trên nguyên tắc Bảng tiền tệKết hợp với tiềm năng tăng trưởng của $UST và khả năng giữ giá chắc chắn của FRAX, USN được định vị là một trong những cách hiệu quả nhất để tăng tốc tính thanh khoản trong hệ sinh thái NEAR, cũng như tăng thêm tiện ích của token NEAR. Các hợp đồng thông minh và Reserve Fund của USN do Decentral Bank DAO quản lý.

Decentral Bank là gì?

Decentral Bank là DAO (tổ chức tự trị phi tập trung) phát triển và hỗ trợ các stablecoin trên NEAR, stable coin đầu tiên là USN. Decentral Bank DAO quản lý các hợp đồng thông minh của USN và Reserve Fund (Quỹ dự trữ)

Một trong những chức năng đằng sau DAO là quản lý NEAR của Quỹ. DAO có thể bỏ phiếu để stake NEAR từ Quỹ và phân phối phần thưởng stake cho người dùng của các giao thức tích hợp USN.

Cách USN giữ được peg?

USN giữ được peg với đô la Mỹ thông qua khả năng tự chênh lệch giá trên chuỗi (on-chain arbitrage) và nhờ Reserve Fund, một phần trong số đó được gửi dưới dạng thanh khoản trong các pool StableSwap

On-chain arbitrage: USN giữ giá peg thông qua hợp đồng thông minh cho phép giao dịch $NEAR <> $USN với mức trượt giá bằng 0 và mức phí siêu thấp. Chỉ cần USN bị mất peg, các bên kinh doanh chênh lệch giá sẽ khai thác điều này cho tới khi USN quay lại tỉ giá peg của nó.

Reserve Fund: USN ban đầu được thế chấp kép bởi NEAR và USDT thông qua USN Reserve Fund (Quỹ dự trữ USN). Quỹ dự trữ USN dựa trên nguyên tắc Bảng Tiền tệ (currency board principle) và tự động cân bằng để duy trì thế chấp cho USN với tỷ lệ luôn lớn hơn 100%.

Tức là, trong trường hợp cực đoan nhất, Decentral Bank có thể mua lại toàn bộ lượng USN từng phát hành ra trên thị trường và trong Reserve Fund vẫn còn lại khoản dự trữ ban đầu tương đương với lượng USN từng phát hành CỘNG với phần trăm thu nhập tích lũy được!

StableSwap trên Ref Finance: Khi ra mắt, Decentral Bank sẽ tạo pool  USN <> USDT trên StableSwap của Ref Finance. Điều này mang lại thêm sự ổn định bổ sung cho USN trên thị trường mở vì nó đảm bảo tỷ giá 1:1 cho người dùng. Trong tương lai, USN có thể được hỗ trợ bởi nhóm ba hoặc bốn nhóm stablecoin.

So sánh USN với các stablecoin khác

USDC, USDT: được back bởi tiền pháp định

FRAX: Bán thuật toán (Semi-algorithmic), bán chênh lệch giá hợp đồng thông minh, có dự trữ tự cân bằng

UST: Hoàn toàn thuật toán (Fully algorithmic), giao dịch chênh lệch giá theo hợp đồng thông minh.

USN: USN kết hợp một các cách tiếp cận tốt nhất đối với stablecoin, là một stablecoin bán thuật toán với cơ chế chênh lệch giá trên chuỗi, back bởi NEAR và USDT khi ra mắt. Thông qua mô hình kinh doanh chênh lệch giá trên chuỗi, USN khai thác tiềm năng tăng trưởng của UST trong khi đảm bảo khả năng giữ peg chắc chắn như FRAX thông qua khoản dự trữ tự cân bằng. USN Reserve Fund ban đầu được thế chấp kép bằng NEAR và USDT, 1 USN sẽ luôn được tạo với giá trị 1$ của NEAR.

Có thể mua USN ở đâu?

Mua USN với token NEAR với giá trị 1 USN bằng 1$ NEAR tại NEAR wallet: https://wallet.near.org/

Mua USN bằng USDT trên Ref Finance

Trong tương lai, mua trực tiếp USN trên các sàn tập trung (CEX) và các blockchain khác

USN sử dụng ở đâu?

Tích hợp với DeFi: Việc tích hợp USN đang diễn ra trên các giao thức DeFi trên NEAR và Aurora. Mục tiêu chính là tích hợp với các blockchain và mọi giao thức DeFi trong tương lai.

Tích hợp CEX: USN được niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung lớn (CEX) trong tương lai gần

Tích hợp ở cấp độ giao thức: USN sẽ được thêm vào làm tài sản gốc trên NEAR, sử dụng cho trả phí gas cũng như chi phí lưu trữ

USN thú vị ở điểm gì?

  1. Giao dịch xuyên biên giới giá rẻ và nhanh chóng tận dụng cơ sở hạ tầng của NEAR
  2. Dễ dàng truy cập: kiếm trực tiếp USN thông qua ví NEAR bằng cách sử dụng $NEAR
  3. Cơ hội kinh doanh chênh lệch giá: khi USN giảm giá khỏi đồng đô la, kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá, qua đó đóng góp vào việc giữ peg.
  4. Cơ hội mang lại lợi nhuận thông qua các giao thức DeFi của bên thứ ba: Decentral Bank DAO có thể stake NEAR từ Quỹ dự trữ của mình và phân phối phần thưởng đặt stake cho người dùng của các giao thức có tích hợp USN
USN thú vị ở điểm gì?

Lãi suất của USN

Decentral Bank DAO quản lý USN – có thể bỏ phiếu để stake NEAR lock vào tạo USN, tức là USN sẽ tự động tạo ra lợi nhuận dựa trên phần thưởng stake NEAR, mức APY tối thiểu bằng với APY lãi stake của NEAR ~ 11%

✔️ Phần thưởng > 10 triệu đô la sẽ được phân phối hàng tháng cho những người nắm USN qua các giao thức cho vay trên NEAR và Aurora (lớp NEAR’s EVM), chẳng hạn như Burrow, Aurigami và Bastion. APY chính xác của USN có thể thay đổi tùy thuộc vào nguồn cung lưu hành và quy mô của kho bạc, nhưng ở mức thấp nhất, nó sẽ bằng APY stake NEAR (hiện tại là ~ 11%).

✔️ Những người cho vay sớm có thể sẽ nhận được hơn 20% APY

✔️ Chưa kể những incentive về lãi xuất khác của các dApp khác như Farming trên Ref / Lending Borrowing trên Burrow/ Aurigami / Bastion….

=> Về cơ bản, Foundation không tốn 1 xu nào cũng đã có thể duy trì mức lợi nhuận TỐI THIỂU 11% APY, đều đặn và ổn định, chưa tính lãi xuất từ các protocol khác

Lộ trình USN

Giai đoạn 0. Decentral Bank nhận được một khoản tài trợ để hỗ trợ giai đoạn khởi động và thanh khoản ban đầu trên Ref Finance

– Có thể đổi $USN <> $NEAR trên Ví NEAR

– Đổi $USN <> $USDT có sẵn trên Ref Finance

Giai đoạn 1. Tích hợp USN trên các giao thức khác nhau trong hệ sinh thái NEAR

Giai đoạn 2. Tích hợp USN trên CEXs

Giai đoạn 3. Mở rộng đa chuỗi

Giai đoạn 4. Tích hợp cấp độ giao thức của $USN làm tài sản gốc trên NEAR để được sử dụng làm phí lưu trữ và phí gas

Cộng đồng Hệ sinh thái NEAR tại Việt Nam

Kết luận

Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn có cái nhìn thêm về USN – Stablecoin đầu tiên ra mắt trên NEAR Protocol .

Hãy cùng tham gia vào kênh cộng đồng của chúng tôi để tìm hiểu và khám phá thêm nhiều dự án ở nhiều lĩnh vực khác nhé!

ĐỌC THÊM TIN TỨC THỊ TRƯỜNG CRYPTO: TẠI ĐÂY

ĐĂNG KÝ SÀN GIAO DỊCH UY TÍN NHẤT

Add a comment