RACA DAO sẽ khởi tạo Mã thông báo quản trị BIG GREEN DAO

RACA DAO sẽ khởi tạo Mã thông báo quản trị BIG GREEN DAO

HIDDEN GEM
14/01/2022 by Hồng Nhiên
940
Tổng nguồn cung RACA DAO là một mã thông báo được phát hành trên Ethereum với tổng nguồn cung là một nghìn tỷ đơn vị: 60% sẽ được sử dụng cho airdrop cho các nhà tài trợ Big Green DAO 20% cho phần thưởng đặt cược 20% cho phần thưởng cho các nhà cung cấp
1-3bc1430c

Tổng nguồn cung

RACA DAO là một mã thông báo được phát hành trên Ethereum với tổng nguồn cung là một nghìn tỷ đơn vị:
60% sẽ được sử dụng cho airdrop cho các nhà tài trợ Big Green DAO
20% cho phần thưởng đặt cược
20% cho phần thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản.
RACA DAO sẽ không giữ lại bất kỳ BGD nào.
RACA DAO sẽ hỗ trợ sự phát triển của BGD.
Để nhận được airdrop, người dùng cần kết nối ví của họ với trang web RACA DAO (www.radiocaca.com). Người dùng đủ điều kiện sẽ là một phần của việc phân phối mã thông báo từ 3 giờ chiều UTC, ngày 26 tháng 12 năm 2021 (dự kiến) cho đến khi 600 tỷ BGD được phân phối cho các nhà tài trợ.

Số lượng mã thông báo BGD được phát trực tuyến mà một nhà tài trợ sẽ nhận được dựa trên tổng số tiền điện tử (ETH, DAI, USDC) mà họ đã đóng góp cho Big Green DAO. Ví dụ: nếu bạn quyên góp ETH trị giá 100 đô la, bạn sẽ nhận được 100.000 BGD.

600 tỷ BGD sẽ được air drop trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước cho các nhà tài trợ (những người sẽ quyên góp chung 600 triệu đô la). Các nhà tài trợ tham gia sau khi 600 tỷ BGD được airdrop sẽ không nhận được bất kỳ đợt airdrop nào. Thời lượng của airdrop có thể kéo dài hàng năm.

Các chương trình canh tác LP ban đầu trên $PEOPLE’s DEX (phát triển RACA DAO) vào ngày 18 tháng 2 năm 2022:

  • RACA DAO sẽ đưa 1.000.000 BGD và 1000 USDT vào khởi động nhóm thanh khoản.
  • BGD / USDT LP. Cọc BU LP trị giá $ 2000 trong 3 tháng để kiếm 1 triệu BGD.
  • Thưởng Pool: 1 tỷ BGD.

ĐỌC THÊM TIN TỨC THỊ TRƯỜNG HIDDEN GEM: TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin tại: KT TAICHINH AZ và NAO MINH TAM

Top 10 Sàn Giao Dịch Uy Tín

Các nhà tài trợ hàng đầu và đáng chú ý của Big Green DAO

Top and Notable Donors of Big Green DAO

No 1: Jeff Watney, $2.1 million

https://twitter.com/JeffWatney

https://etherscan.io/tx/0x237c10bb6dfaca4229fd213e978325f61a709e31581bed28b783b47b30d2ca0d

https://etherscan.io/tx/0x82ac8dc7b06b2e7f2044640368471216ef35b05ef9a09bc1083a5968ebeb3c82

https://etherscan.io/tx/0xb16e6f29945cccd0a289ef100e3976099b89e6b00457548903390971e581ca1f

No 2: Kimbal Musk, $1 million

https://twitter.com/kimbal

No 3: Cathie Wood, undisclosed

https://twitter.com/CathieDWood

More about Big Green DAO:

Founder: Kimbal Musk

Mission: Growing food changes lives.

https://twitter.com/biggreen

Big Green Token ($BGD) issuance and airdrops is a tribute to the OpenDao ($SOS) and to the ConsitutionDAO ($PEOPLE)

About Radio Caca

Token Contract Address: 0x12BB890508c125661E03b09EC06E404bc9289040

CEXs & DEXs: linktr.ee/RACA_USM

Twitter

https://twitter.com/RadioCacaNFT

Website

https://www.radiocaca.com

Medium

https://radiocaca.medium.com

Discord

https://discord.gg/34qREVgv3h

Github

https://github.com/radiocaca/radio-caca

Reddit

https://www.reddit.com/r/RadioCacaNFT

Notion

https://radiocaca.notion.site/radiocaca/Radio-Caca-Wiki-1743301022a94aa8bd93063262ba25c7

Telegram Communities

Global Community 1: https://t.me/RadioCaca

Global Community 2: http://t.me/RadioCacaGroup2

Chinese Community: https://t.me/RadioCacaAsian

Vietnamese Community: https://t.me/RadioCacaVN

Turkish Community: https://t.me/RacaTurkish

Hindi Community: https://t.me/RadioCacaIndia

Indonesian Community: https://t.me/RadiocacaIndonesia

Italian Community: https://t.me/RadioCacaITA

African Community: https://t.me/RadioCacaAfrica

Portuguese and Brazilian Community: https://t.me/RadioCacaPortugueseandBrazilian

Bangladeshi Community: https://t.me/RadioCacaBangla

Spanish Community: https://t.me/RadioCacaSpanish

Dutch Community: https://t.me/RadioCacaDutch

Korean Community: https://t.me/RadioCacaKorean

Russian Community: https://t.me/RadiocacaRussian

Arabic Community: https://t.me/RadioCacaArabic

German Group: https://t.me/RadioCacaGerman

Thai Group: https://t.me/RadioCacaThai

Sri Lanka Group: https://t.me/RadioCaca_SriLanka

Philippines Group: https://t.me/RadiocacaPhilippines

Pakistani Group: https://t.me/RadioCaca_PAK

Japanese Group: https://t.me/RadioCacaJapan

French Group: https://t.me/radiocacafrench

Romania Group: https://t.me/RadioCacaRomania

Nepal & Punjabi: https://t.me/radiocacanepal

ĐỌC THÊM TIN TỨC THỊ TRƯỜNG HIDDEN GEM: TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin tại: KT TAICHINH AZ và NAO MINH TAM

Top 10 Sàn Giao Dịch Uy Tín

Add a comment